Vår styrkaTransporter handlar om mer än att köra gods från A till B. Transporten är för det mesta en del i en större lösning, men en viktig pusselbit som krävs för att få allt att klaffa. Vi börjar därför med att lyssna på våra kunders behov, därefter kan vi föreslå skräddarsydd lösning som ser till att vår del av kedjan – transporten – utformas på smidigaste, säkraste och mest ekonomiska sätt. Ett exempel på skräddarsytt upplägg är de helhetslösningar vi har tagit fram tillsammans med Volvo med lossning på plats hos Volvo.

Tank och ADR-transporter är en del av vår trafik som går utanför Göteborgsområdet och som till största delen utförs för företag utanför norden.

Efter många år med transporter till både fordons- och kemikalie-industrin vet vi också vikten av att rätt gods, kommer till rätt plats i rätt tid.
Då är kontrollen avgörande. Så för att minska riskerna för fel och för att stå oberoende har vi valt att utveckla ett eget trafikplaneringssystem där våra kunder kan välja att lägga större trafikflöden som planeras av oss.

Det gör att vi både kan hantera mycket stora volymer gods och maximerar beläggningen på fordonen, något som skapar trygghet i planeringen, gynnar ekonomin i varje projekt och dessutom är bra för miljön.

Samma grundtankar låg bakom vår satsningt på en egen lastbils- och däck-verkstad. De fungerar som trygghetsgarantier för både oss och våra kunder.