MiljöhänsynPå Wackfelt Transport AB tar vi hänsyn till miljön i alla delar av vår verksamhet i det dagliga arbetet, förutom det självklara att följa miljölagstiftning och andra krav, arbetar vi också för ständiga förbättringar.

Ett konkreta exempel är vårt kretsloppstänkande, där vi minimerat mängden avfall och använder slutna system för att undvika utsläpp av kemikalier.

Vi arbetar också hårt för att minimera förbrukningen av råvaror och företaget har som målsättning att använda endast miljöbilar.

Därför har vi  ökat investeringstakten i nya bilar kraftigt, fem Euro5 bilar har adderats till flottan bara under sista året.